Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Býškovice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Býškovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
JUDr.Ladislav Lesák - starosta
Emil Skácel - místostarosta
Zdeňka Sehnalová - účetní, ohlašovna, podatelna
 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Býškovice

Býškovice čp.71
PSČ 753 53 Všechovice

Telefon:      
Kancelář starosty: 581 621 103 mobil: 775 702 688
Kancelář: 581 621 103    
DS:  Typ OVM  ID  cb7bjxj
E-mail: obec@byskovice.cz , starosta@byskovice.cz
Internet. stránky: www.byskovice.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Býškovice

Býškovice čp.71
PSČ Všechovice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Býškovice

Býškovice čp.71
PSČ Všechovice

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 7.00 - 12.00 14.00 - 17.00  
Středa 7.00 - 12.00 14.00 - 17.00

 

 

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 581 621 103
Fax:  
Kancelář starosty
Tel: 581 621 103
Mobil: 775 702 688
e-mail: starosta@byskovice.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax:

4.6.

Adresa internetové stránky

www.byskovice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

obec@byskovice.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.
 2633114349/0800

6.

00636134

7.

DIČ

 

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2010
 

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Býškovice

- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku     ze psů podle OZV 4/2010

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu XXXXX

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Býškovice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Býškovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Závěrečný účet za rok 2009

Výroční zpráva 2015 - oprava a doplnění

Výroční zpráva 2016 - oprava a doplnění

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2019 (32.37 kB)

Výroční zpráva za rok 2020 (73.83 kB)

Výroční zpráva za rok 2021 - zák.106 (72.13 kB)