Obsah

Zastupitelstvo

Starosta: JUDr. Ladislav Lesák
Místostarosta: Emil Skácel
Členové:

Pavel Hlavička

Ing. Jarmila Kuličková

Petra Dostálová

Jitka Šrámková

Jiří Ticháček
 

Finanční výbor

Předseda: Petra Dostálová

 

Kontrolní výbor

Předseda: Pavel Hlavička

 

Kulturní a sociální komise:

Předsedkyně:              Magdaléna Hlavičková  

 Členky:                       Petra Dostálová, Renáta Chytilová, Kateřina Sehnálková,

                                    Lucie Spáčilová