Obsah

Zastupitelstvo

Starosta:

Pavel Hlavička

Místostarosta:

Bc. Jiří Jakubec

Členové:

Ivo Hlavička

Radovan Bělík

Petra Dostálová

Jitka Šrámková

Petr Skácel
 

Finanční výbor

Předseda: Petra Dostálová

 

Kontrolní výbor

Předseda: Jitka Šrámková

 

Kulturní a sociální komise:

Předsedkyně:                

 Členky: