Obsah

Obec Býškovice

Býškovice jsou obcí ležící v okrese Přerov. Žije zde 408 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 600 ha.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1372.

Aktuality

20.04.2020

Sběr nebezpečného odpadu - sobota 9.5.2020 8:30 - 9:15

Sběr nebezpečného odpadu - sobota 9.5.2020 8:30 - 9:15

Detail

18.03.2020

Ordinace MUDr. Petr Mitáš

MUDr. Petr Mitáš prosí občany všech obcí o omezení ordinace 17.- 20. 3.vzhledem k epidemiologické situaci !!!!! Ordinace již bude moci ošetřit pacienty, vyjma podezření na covid 19 ( nadále cestou KHES). Vzhledem k nedostatku materiálu (zabezpečení ordinace na 3 dny) se budeme střídat s MUDr. Procházkou. Bude se jednat pouze o pacienty s akutními potížemi vyjma podezření na covid 19. Pacienti se nemohou potkávat. Proto bude středisko uzamčeno a pacienti budou vpuštěni až po telefonické výzvě vždy po jednom. Jinak jsou pacienti nadále vyzývaní k maximálnímu využívání dálkového přístupu.Děkuji Omezený režim ordinace MUDr. Mitáš Úterý 17. 3. Ordinace 14 30 - 16 30 hod Pro akutní stavy vyjma podezření na covid 19, pacienti budou vpouštěni do ordinace po 1 po předchozí tel. domluvě 581 622 640 mitas.petr@tiscali.cz středa 18. 3. Ordinace 8 00 - 10 00 hod Dr. Procházka ZS soběchleby Opět po předchozí telefonické domluvě tel. 581 627 269 Čtvrtek 19. 3. Ordinace 9 00 - 11 00 hod Dr. Mitáš Všechovice platí viz výše Pátek 20. 3. Ordinace 8 00 - 10 00 hod Dr. Procházka ZS soběchleby S pozdravem Petr Mitáš

Detail

16.03.2020

Omezení úředních hodin na OÚ, provoz prodejny potravin v obci, Usnesení vlády č. 215 - zakázání volného pohybu osob

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN NA OÚ Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020 upravuje Obecní úřad úřední hodiny od 16.3.2020 takto: Pondělí a středa – od 13:00hod. do 16:00hod. V ostatní dny v týdnu bude Obecní úřad mimo provoz. V případě potřeby využijte komunikaci prostřednictvím mailové pošty starosta@byskovice.cz případně telefonicky se starostou obce na čísle 775 702 688. Toto opatření bude trvat až do odvolání. NAHLÁŠENÍ MNOŽSTVÍ PEČIVA V PRODEJNĚ POTRAVIN Vážení občané, jménem provozovatele prodejny potravin v naší obci a vzhledem k přijatým vládním opatřením se na Vás obracím se žádostí: pokud budete pro zakoupení pečiva a chleba využívat místní prodejnu, abyste během dnešního dne, tj. pondělí 16.3.2020, sepsali potřeby jednotlivých domácností a to tak, že napíšete jaké pečivo, jaký chleba a ve kterých dnech v týdnu si objednané zboží vyzvednete na prodejně. Žádám Vás tímto o pochopení z toho důvodu, aby prodejna zajistila tyto základní potraviny pro všechny občany. Vaše objednávky sepište písemně. Uveďte své příjmení objednávajícího, číslo popisné, název zboží a dny odběru. Případě telefonní číslo. Tuto objednávku vložte do poštovní schránky u vchodu do Obecního úřadu. Pro občany, kteří z nějakého důvodu - senioři, nemocní a pod. uvítají donášku objednaného zboží domů, tak tuto službu pro Vás zajistí starosta obce. Tel. 775 702 688. Ti z Vás, kteří o tuto službu budete mít zájem, tak na objednávkový lístek uveďte, že žádáte donášku zboží domů. Děkuji za pochopení. Starosta Usnesení Vlády ČR č. 215 z neděle 15.3.2020 Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 3. individuální duchovní péče a služby, 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 6. veterinární péče, h) pobytu v přírodě nebo parcích, i) cest zpět do místa svého bydliště, j) pohřbů; II. nařizuje a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a) až i), Strana 860 Sbírka zákonů č. 85 / 2020 Částka 35 b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru; III. doporučuje a) zaměstnavatelům 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu), c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky, e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci); IV. zrušuje 1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020, 2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020. Provedou: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Detail

14.03.2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona Vláda I. zakazuje 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: – potravin, – výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, – pohonných hmot, – paliv, – hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, – lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, – malých domácích zvířat, – krmiva a dalších potřeb pro zvířata, – brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, – novin a časopisů, – tabákových výrobků, – služeb prádelen a čistíren, – prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně, 2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení, 3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, 4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199. Předseda vlády: Ing. Babiš v. r. Sbírka zákonů č. 82

Detail

12.03.2020

Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav

Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav

Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 12.3.2020 : Vláda vyhlásila od čtvrtečních 14 hodin v České republice nouzový stav kvůli koronaviru. Zakázala také konání akcí s počtem lidí vyšším než 30 a zakázala vstup do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno. Omezila také vstup do České republiky pro cizince a zakázala českým občanům vstupovat do rizikových zemí. Opatření mají platit po dobu 30 dnů. „Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 nouzový stav,“ stojí v usnesení, které vláda schválila. „Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání,” stojí v dokumentu, který mají Novinky k dispozici. Vláda také od 13. března zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních. Od pátku od 6:00 se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Česká republika také zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Hranice bude možné p:řekročit pouze na stanovených hraničních přechodech. Vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Nebude možné pro ně překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice. Netýká se to občanů ČR nebo cizinců, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt. Vláda od 14. března také zakazuje českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové. Ministr vnitra Hamáček, že pokud někdo zákaz cestování poruší, půjde o trestný čin. „Porušení zákona v tom krizovém režimu je trestný čin,” upozornil Hamáček. Lidé podle něj mají sledovat web ministerstva zdravotnictví, které bude seznam zemí aktualizovat. Češi nesmí cestovat do těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie

Detail

Novinky o koronaviru a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací