Obsah

Obec Býškovice

Býškovice jsou obcí ležící v okrese Přerov. Žije zde 408 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 600 ha.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1372.

Aktuality

04.11.2019

Hasiči radí - advent a dušičky - svíčky - základní pravidla

Dušičky i advent bezpečně Pečlivě volte místo, kam svíčku či aromalampu ukládáte Vždy je umístěte na nehořlavou podložku v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů Čtěte informace o bezpečném zacházení s výrobkem na příbalovém letáku Neumísťujte svíčky k oknům a do průvanu Hořící svíčky nenechávejte nikdy bez dozoru Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob a zvířat v místnosti se zapálenou svíčkou, zejména při hře dětí Před odchodem z bytu a před tím, než jdete spát, svíčku důkladně uhaste

Detail

31.07.2019

Jak třídit odpad v domácnosti

Vážení občané, Obdrželi jsme dopis Ing. Ludvíka Režného, ředitele Skládky Bystřice pod Hostýnem, kde vyjadřuje nespokojenost s tříděním odpadu, zejména pak plastů. Vzhledem k tomu, že se to týká i plastového odpadu z naší obce, žádáme Vás, aby jste pro příště věnovali této činnosti vyšší pozornost. V plastovém odpadu je i stavební odpad a také odpad ze zábav, kde jsou zbytky jídla, což nemá s plastovým odpadem nic společného. V tomto počasí takový odpad rychle podléhá zkáze a třídička plastů oprávněně hrozí, že žádné plasty brát nebude. Pokud pracovníci skládky zjistí jinak znečištěný odpad, nebudou je svážet jako plasty, ale až při nejbližším svozu komunálního odpadu čímž se bude zvyšovat částka pro výpočet poplatku za odpady. Co patří mezi tříděný odpad a jak jej třídit najdete například na webu

Detail

26.06.2018

Rekonstrukce víceúčelového hřiště Býškovice

Rekonstrukce víceúčelového hřiště Býškovice

Detail