Obsah


Informace pro občany

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Sbírka zákonů - částka 48 z 27.3.2020 27.03.2020 31.05.2020
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné_opatření_-_výjimky_z_uzavření_obchodů 27.03.2020 31.05.2020
Info_pro občany__Ochrana_COVID-19_aplikace 25.03.2020 30.04.2020
Usnesení KŠ_07_2020 ze dne 23. 3. 2020 25.03.2020 31.05.2020
Minsterstvo zdravitnictví - Mimořádné opatření od 24.3.2020 25.03.2020 31.05.2020
Doporučení KHS - vytvářet si záznamy 25.03.2020 31.05.2020
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem 23.03.2020 30.04.2020
Krizový štáb České pošty dnes na svém jednání rozhodl o 21.03.2020 30.04.2020
Přehled vydaných opatřeni k 20.3.2020 21.03.2020 30.04.2020
Mimořádné-opatření-nová-nákupní-doba-pro-seniory 21.03.2020 30.04.2020
Sbírka zákonů - částka 42 - přijetí krizových opatření 21.03.2020 30.04.2020
Veřejná vyhláška mimořádné opatření_Ol_změna - uzavření Litovle, Uničova a dalších obcí 18.03.2020 30.04.2020
Mimořádné opatření ve veřejné dopravě 18.03.2020 30.04.2020
Nemocnice Hranice - Mimořádné opatření 18.03.2020 30.04.2020
Usnesení Vlády ČR z neděle 15. března - zákaz volného pohybu osob a další 16.03.2020 30.04.2020
Nařízení vlády o povolání vojáků a příslušníků Celní správy 16.03.2020 30.04.2020
Pokyn pro matriční úřady - SVATBY - nelze konat 16.03.2020 30.04.2020
INFORMACE pro obce k předávání informací v souvislosti s šířením koronaviru 16.03.2020 30.04.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 14.03.2020 30.04.2020
Informace Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zemědělství 14.03.2020 30.04.2020
MŠMT - Informace o vyhlášení nouzového stavu 13.03.2020 30.04.2020
JSDHO - koronavirus COVID-19 13.03.2020 30.04.2020
Usnesení Vlády ČR - Nouzový stav 13.03.2020 30.04.2020
NAŘÍZENÍ A USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. března 2020 13.03.2020 30.04.2020
Územní plán - ÚDAJE O VYDANÉM ÚZEMNÍM PLÁNU 20.08.2018 30.09.2025

Rozpočet

Starosta obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva za rok 2019 26.02.2020 31.12.2020

Vyhlášky a směrnice

Závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet obce Býškovice za rok 2018 27.05.2019 31.05.2020
Účetní závěrka obce Býškovice za rok 2018 27.05.2019 31.05.2020