Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Býškovice
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Býškovice
  Býškovice č.p. 71
  753 53 Všechovice
 • e-mailem: 
 • elektronickým podáním: 
 • telefonicky na tel. čísle: 581 621 103 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Býškovice
pondělí: 9.00 - 12.00 14.00 - 16.00  
středa: 9.00 - 12.00 14.00 - 16.00