Obsah

HISTORIE SBORU

O založení sboru dobrovolných hasičů je v Pamětní knize obce Býškovice, která byla založena až v roce 1923, jen krátká zmínka. Její první kronikář pan František Pecha tam tehdy zapsal : „ Ku ochraně svých domů a hospodářských budov před zhoubným požárem založili občané v r. 1895 Sbor dobrovolných hasičů. Sbor pořídil sobě potřebnou výstroj a výzbroj , jakož i ruční stříkačku dosud používanou a potřebné háky a žebře. Obec na úhradu těchto zařízení jim předala nájemné z obecních pozemků na Pocestí. První hasičská zbrojnice byla dřevěná a stála u mostu za kaplí. Když obec v r. 1911 postavila obecní kancelář a přilehlé místnosti pro stříkačku a obecní bryčku , byla tato dřevěná zbrojnice zbourána a stavební místo prodala obec ku domku č.p. 48. „ Tolik zápis v Pamětní knize.

Podle dochované matriky členů můžeme věrohodně doložit další údaje o založení sboru. Sbor byl založen 25. května 1895 , neboť tento údaj je uváděn v matrice u všech členů v kolonce „ vstoupil do sboru „. Jako zakladatel sboru je uváděn p. františek Mikšánnek, rolník č.p. 6. Do sboru se přihlásilo tehdy celkem 32 občanů.

Podle zápisu v matrice členů je uvedeno, že „ volby hodnostářů sboru „ se konaly až dne 11. září 1895. Zvoleni byli tito členové :


velitel a jednatel : Mikšánek František

podvelitel : Novotný František

náčelník stříkačníků . Kuchař Filip

náčelník lezců: Mikulík Josef

náčelník vodařů : Švehlík Josef

podnáčelník : Novotný Jan

                      Kolář Josef

                      Hadam František

zbrojmistr Cagaš Jan

trubači : Kolář Antonín

              Kopřiva František


Vroce 1921 byl v našem sboru ustaven samaritní odbor a tím vlastně započala činnost žen ve sboru. Sbor měl v tomto roce 27 členů a 4 ženy.

V roce 1942 došlo ke změně okresů, naše obec přešla k okresu Hranice. Funkce starosty byla zrušena a sbor podléhal veliteli, kterým byl stanoven František Oliva. Po dobu okupace byla stanovena pohotovost sboru tak, že sbor byl rozdělen do tří skupin pod tři velitele a každý třetí den měla jedna skupina pohotovost. V roce 1942 byla sborem podána na obec žádost o zakoupení nové motorové stříkačky, která byla dodána firmou Stratílek Vysoké Mýto v roce 1943. V roce 1945 po osvobození znovu platí stanovy z r. 1938 a řízení sborů se znovu ujímají sta.rostové. Od roku 1953 byla ústředně vyhlášena celostátní soutěž požárních družstev,do které se mělo zapojovat co nejvíce sborů. K největším úspěchům patří 2.místo žen v krajském kole v roce 1959 v sestavě Marie Spáčilová, Anna Černocká, Albína Koukalová, Ludmila Hadamová, Ludmila Machačová, Marie Mikulíková, Jarmila Holotíková, Zdeňka Palová, Jiřina Klímková a Jiřina Spáčilová. Družstvo mužů ve složení Zdeněk Jedlička, Ferdinand Dujka, Josef Sehnálek, Vojtěch Skácel, Antonín Pospíšil, František Pala, František Koukal a Vladimír Dvořák bylo nejlepší v okrese v letech 1960,1961 a 1962. Největšího úspěchu dosáhli v roce 1969 dorostenci, kteří v národním kole soutěže v Praze na Strahově obsadili 3.místo. Soutěžili ve složení Jaroslav Bělík, Rostislav Kuchař,Jaromír Skácel, Josef Skácel, Milan Lesák, Zdeněk Lesák, František Mikšánek, Rostislav Kolář, Jaroslav Koukal a Stanislav Bělík. Téměř stejný úspěch si zopakovalo v r. 1976 družstvo mužů v národním kole v Plzni, kde se umístilo na 4. místě. Složení družstva bylo : Josef Novotný, Josef Lesák, Zdeněk Lesák,Jaroslav Bělík, Rostislav Kuchař, František Mikšánek, Pavel Mikšánek, Vladimír Zdražil a Stanislav Černocký ml.