Obsah

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu,rozpočtová opatření a Závěrečný účet 2022

Dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na www.byskovice.cz v záložce Úřad obce - ROZPOČET a ZÚ  - Rozpočet a ZÚ 2022, na elektronické úřední desce a do listinné podoby příslušného dokumentu lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu.

Rozpočet 2022

Návrh rozpočtu obce Býškovice na rok 2022 (1.37 MB)

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Býškovice 2023-2025 (128.09 kB)

Schválený rozpočet obce Býškovice na rok 2022 (1.37 MB)

Střednědobý výhled rozpočtu obce Býškovice 2023-2025 (128.29 kB)

Rozpočtová opatření 2022                                 schváleno

Rozpočtové opatření č.1 2022                           7.1.2022

Rozpočtové opatření č.2 2022                           9.2.2022

Rozpočtové opatření č.3 2022                           7.3.2022

Rozpočtové opatření č.4 2022                           6.4.2022

Rozpočtové opatření č. 5 2022 (50.04 kB)         6.5.2022

Rozpočtové opatření č. 6 2022 (50.63 kB)         6.6.2022

Rozpočtové opatření č. 7 2022 (75.09 kB)         4.7.2022

Rozpočtové opatření č. 8 2022 (63.52 kB)         5.8.2022

Rozpočtové opatření č. 9 2022 (50.29 kB)         1.9.2022  

Rozpočtové opatření č. 10 2022 (77.02 kB)       9.9.2022

Rozpočtové opatření č. 11 2022 (69.79 kB)      7.10.2022

Rozpočtové opatření č. 12 2022 (87.64 kB)       6.11.2022

Rozpočtové opatření č. 13 2022 (45.25 kB)      15.11.2022

Rozpočtové opatření č. 14 2022 (90.01 kB)        5.12.2022

 

Závěrečný účet a Účetní závěrka 2022

Závěrečný účet obce Býškovice za rok 2022 (697.53 kB)

Účetní závěrka obce Býškovice za rok 2022 (696.13 kB)

Návrh Účetní závěrky obce Býškovice za rok 2022 (694.04 kB)

Návrh Závěrečného účtu obce Býškovice za rok 2022 (695.65 kB)

FIN 2022 12 (468.2 kB)

ROZVAHA 2022 12 (353.28 kB)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2022 12 (340.67 kB)

PŘÍLOHA 2022 12 (489.47 kB)

Zpráva finanční kontroly 2022 (140.35 kB)

Inventarizační zpráva za rok 2022 (121.8 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Býškovice za r. 2022 (320.83 kB)