Obsah

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu,rozpočtová opatření a Závěrečný účet 2021

Dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na www.byskovice.cz v záložce Úřad obce - ROZPOČET a ZÚ  - Rozpočet a ZÚ 2021, na elektronické úřední desce a do listinné podoby příslušného dokumentu lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu.

Rozpočet 2021

Návrh rozpočtu obce Býškovice na r. 2021 (12.75 kB)

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2024 (74.5 kB)

Schválený rozpočet obce Býškovice na r. 2021 (12.9 kB)

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (74.5 kB)

Rozpočtová opatření 2021                                 schváleno 

Rozpočtové opatření č. 1 2021 (58.48 kB)          7.1.2021

Rozpočtové opatření č. 2 2021 (58.25 kB)          5.2.2021

Rozpočtové opatření č. 3 2021 (58.45 kB)          8.3.2021   

Rozpočtové opatření č. 4 (54.11 kB)                  12.4.2021  

Rozpočtové opatření č. 5 (55.48 kB)                   4.5.2021 

Rozpočtové opatření č.6 (51.7 kB)                      4.6.2021

Rozpočtové opatření č. 7 2021 (55.27 kB)          9.7.2021

Rozpočtové opatření č. 8 2021 (60.94 kB)          2.8.2021

Rozpočtové opatření č. 9 2021 (50.23 kB)          2.9.2021

Rozpočtové opatření č. 10 2021 (57.39 kB)        6.9.2021

Rozpočtové opatření č.11 2021 (53.31 kB)         6.10.2021

Rozpočtové opatření č.12 2021 (61.34 kB)         3.11.2021

Rozpočtové opatření č.13 (105.26 kB)               13.12.2021

 

Závěrečný účet a Účetní závěrka 2021

Návrh Účetní závěrky obce Býškovice za rok 2021 (771.71 kB)

Návrh Závěrečného účtu obce Býškovice za rok 2021 (869.98 kB)

Účetní závěrka Obce Býškovice 2021 (779.02 kB)

Závěrečný účet Obce Býškovice 2021 (779.61 kB)

FIN 2021 12

Rozvaha 2021 12

Výkaz zisku a ztrát 2021 12

Příloha 2021 12

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Býškovice 2021

Inventarizační zpráva za rok 2021

Zpráva z finanční kontroly 2021