Obsah

Rozpočet, rozpočtový výhled a rozpočtová opatření

Dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na www.byskovice.cz, na elektronické úřední desce a do listinné podoby příslušného dokumentu lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu.

Rozpočet Obce Býškovice na rok 2017  i Rozpočtový výhled 2017 - 2020 schválilo Zastupitelstvo obce dne 15. prosince 2016 usnesením č. 17/2016. Návrh rozpočtu byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 15 dní před projednáním v zastupitelstvu.

Schválený rozpočet obce Býškovice na rok 2017

Rozpočtový výhled obce Býškovice 2017-2020

Zastupitelstvo obce Býškovice usnesením z 15 zasedání ZO ze dne 10. 10. 2016 schválilo platnost usnesení z 28. zasedání ZO ze dne 9. března 2010 - pověření starosty ke schvalování rozpočtových změn v mezidobí mezi zasedáními v souladu s ustanovením č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových opatření v roce 2017 v plném rozsahu dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  Starosta obce předkládá provedená rozpočtová opatření Zastupitelstvu obce Býškovice na vědomí.

Starosta obce Býškovice v souladu se zmocněním Zastupitelstva obce Býškovice na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedl následující rozpočtová opatření (řazeno dle časové posloupnosti)

Technická oprava rozpočtu 2017 - ZO 31.3.2017   ZO vzalo na vědomí 31.3.2017

 

                                                    schváleno

Rozpočtové opatření č. 1/2017  11.1.2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017  31.1.2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017  14.2.2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017    9.3.2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017  11.4.2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017    3.5.2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017    15.6.2017

Rozpočtové opatření č. 8/2017     3.7.2017

Rozpočtové opatření č. 9/2017     9.8.2017

Rozpočtové opatření č.10/2017   11.9.2017

Rozpočtové opatření č.11/2017   4.10.2017

Rozpočtové opatření č.12/2017   4.10.2017

Rozpočtové opatření č.13/2017   7.11.2017

Rozpočtové opatření č.14/ 2017 7.12.2017

Rozpočtové opatření č. 15/2017

31.12.2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET + ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Návrh závěrečného účtu obce Býškovice 2017

Návrh účetní závěrky 2017

FIN 2-12 2017

ROZVAHA 2017 12

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2017 12

PŘÍLOHA 2017 12

Závěrečná zpráva inventarizace 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Býškovice za rok 2017

Zpráva finanční kontroly 2017

 

23. 5. - 14. 6. 2024

Návrh Účetní závěrky obce Býškovice za rok 2023

Úřední deskaZobrazit více

23. 5. - 14. 6. 2024

Návrh závěrečného účtu obce Býškoivce za rok 2023

Úřední deskaZobrazit více

22. 5. - 10. 6. 2024

Záměr na pronájem pozemku parc.č. 206-3 - cca 40m2

Úřední deskaZobrazit více

22. 5. - 10. 6. 2024

Záměr na pronájem pozemku parc.č. 72 - cca 80m2

Úřední deskaZobrazit více

20. 5. - 5. 6. 2024

BÚP - Informace o záměru Olomouckého kraje převést nemovitý majetek - k.ú. Býškovice (obec Býškovice)

Úřední deskaZobrazit více