Obsah

Státní fond životního prostředí logo: Dokumenty ekonomického ...

Obec Býškovice je v roce 2022 příjemcem dotace na akci Výsadba listnatých stromů u hřbitova v katastru obce Býškovice ve výši 105 500,- Kč.  Stromy byly vysázeny  a vše zaplaceno v r.2021. Dotace byla vyplacena po doložení všech podkladů v r.2022

 

logo

 

 

Obec Býškovice je v roce 2020 příjemcem dotace na akci Chodník a přechod pro chodce na PK III/4387 v obci Býškovice ve výši 255 000,- Kč. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 .

Smlouva o poskytnutí dotace    29.7.2020

Podepsaná smlouva o dotaci      7.8.2020

 


Protipovodňová opatření |Býškovice

 

 

Olomoucký kraj

Obec získala v roce 2022 dotaci na materiálně-technické a organizační zajištění akce Oslavy 650 let obce Býškovice ve výši 60 000,- Kč v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022

Obec získala v roce 2021 dotaci na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištěni akceschopnosti JSDH  ve výši 6 000,- Kč v rámci Programu na podporu JSDH 2021.

 

Obec získala v roce 2019 finanční příspěvek na akci Jubilejní X. ročník Zelobraní Býškovice 2019 ve výši 10 000,- Kč v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019.

 

Obec získala v roce 2018 finanční příspěvek na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště Býškovice ve výši 500 000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje a dále 400 000,- Kč finanční příspěvek z prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

logo

Obec získala v roce 2018 dotaci "Víceúčelové hřiště Býškovice" ve výši 400000Kč.

V roce 2018 bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 879854,85 na výstavbu chodníku podíl PK III/4387.

Obec získala dotaci v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na akci "Rekonstrukce chodníku podél silnice III/4387 v obci Býškovice" ve výši 255 000 Kč při celkových nákladech na akci min. 510 000 Kč

 

Obec získala dotaci v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji na akci "Zelobraní Býškovice 2017" ve výši 10 000 Kč.

 

Obec získala dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2017 na "Požární hadice" ve výši 9400 Kč.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Obec získala dotaci v rámci podprogramu "Podpora územně plánovacích dokumentací obcí" na "Územní plán Býškovice" ve výši 76 800 Kč.

Údaje o vydaném územním plánu

 

SFŽP

V roce 2018 bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 351338 na revitalizaci zeleně ve vybraných lokalitách.

Obec získala dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR na Obnovu veřejných ploch v obci Býškovice, okr. Přerov ve výši 461 892 Kč

Ministerstvo kulturyObec získala v roce 2018 dotaci na pořádání oslav 100 let založení republiky v Býškovicích ve výši 30000Kč.

foto

 

8. 2. 2023

Obecní ples 24.2.2023

AktualityZobrazit více

1. 2. 2023

ČSÚ - Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

AktualityZobrazit více

31. 1. - 16. 2. 2023

UVS_narizeni_SVS_MVO_ukoncujici_narizeni_c_j_SVS_2022_037830_G_ze_dne_16_3_22UVS_narizeni_SVV - VS_MVO_ukoncujici_narizeni_c_j_SVS_2022_037830_G_ze_dne_16_3_22

Úřední deskaZobrazit více

27. 1. 2023

Regionální služba Práce Brigády PŘEROV

AktualityZobrazit více

20. 1. - 11. 2. 2023

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva

Úřední deskaZobrazit více