Obsah

 

Nová tvář digitálního registru chráněných území - T-MAPY spol. s r.o.

Obec Býškovice je v roce 2023 příjemcem dotace z programu Z1512 Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny na akci Výsadba biokoridoru ÚSES - Býškovice p.č. 1388 - K5 ve výši 216 168,- Kč.  

 

Státní fond životního prostředí ČR - Profesiadays.cz Profesiadays.cz

 

Obec Býškovice je v roce 2022 příjemcem dotace na akci Výsadba listnatých stromů u hřbitova v katastru obce Býškovice ve výši 105 500,- Kč.  Stromy byly vysázeny  a vše zaplaceno v r.2021. Dotace byla vyplacena po doložení všech podkladů v r.2022

 

logo

 

 

Obec Býškovice je v roce 2020 příjemcem dotace na akci Chodník a přechod pro chodce na PK III/4387 v obci Býškovice ve výši 255 000,- Kč. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 .

Smlouva o poskytnutí dotace    29.7.2020

Podepsaná smlouva o dotaci      7.8.2020

 


Protipovodňová opatření |Býškovice

 

 

Olomoucký kraj

2023

Obec získala v roce 2023 dotaci na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištěni akceschopnosti JSDH  - na pořízení spojových prostředků - dotaci na přenosné radiostanice včetně mikrofonu pro JSDH Býškovice ve výši 25 000,- Kč v rámci Programu na podporu JSDH 2023.

 

logologo 

Obec získala v roce 2023 dotaci na akci Výměna střešní krytiny na budově šaten v obci Býškovice  ve výši 125 000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 z dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

logo

Obec získala v roce 2023 dotaci na akci Obec Býškovice - havárie na stoce "JB"  ve výši 76 904,- Kč v rámci dotačního programu Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023.

2022

Obec získala v roce 2022 dotaci na materiálně-technické a organizační zajištění akce Oslavy 650 let obce Býškovice ve výši 60 000,- Kč v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022

 

2021

Obec získala v roce 2021 dotaci na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištěni akceschopnosti JSDH  ve výši 6 000,- Kč v rámci Programu na podporu JSDH 2021.

 

2019

Obec získala v roce 2019 finanční příspěvek na akci Jubilejní X. ročník Zelobraní Býškovice 2019 ve výši 10 000,- Kč v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019.

 

2018

Obec získala v roce 2018 finanční příspěvek na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště Býškovice ve výši 500 000,- Kč v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje a dále 400 000,- Kč finanční příspěvek z prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

logo

Obec získala v roce 2018 dotaci "Víceúčelové hřiště Býškovice" ve výši 400000Kč.

V roce 2018 bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 879854,85 na výstavbu chodníku podíl PK III/4387.

Obec získala dotaci v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na akci "Rekonstrukce chodníku podél silnice III/4387 v obci Býškovice" ve výši 255 000 Kč při celkových nákladech na akci min. 510 000 Kč

 

Obec získala dotaci v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji na akci "Zelobraní Býškovice 2017" ve výši 10 000 Kč.

 

Obec získala dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2017 na "Požární hadice" ve výši 9400 Kč.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Obec získala dotaci v rámci podprogramu "Podpora územně plánovacích dokumentací obcí" na "Územní plán Býškovice" ve výši 76 800 Kč.

Údaje o vydaném územním plánu

 

SFŽP

V roce 2018 bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 351338 na revitalizaci zeleně ve vybraných lokalitách.

Obec získala dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR na Obnovu veřejných ploch v obci Býškovice, okr. Přerov ve výši 461 892 Kč

Ministerstvo kulturyObec získala v roce 2018 dotaci na pořádání oslav 100 let založení republiky v Býškovicích ve výši 30000Kč.

foto

 

10. 6. 2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024 ze dne 29.5.2024

Úřední deskaZobrazit více

14. 5. 2024

Schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí mikroregionu "Záhoran" za rok 2023

Úřední deskaZobrazit více

10. 4. 2024

Tříleté bádání o Hranickém krasu završeno

AktualityZobrazit více

8. 3. - 30. 6. 2024

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí mikroregionu "Záhoran"

Úřední deskaZobrazit více

28. 2. 2024 - 28. 2. 2025

Výroční zpráva za rok 2023

Úřední deskaZobrazit více