Obsah

Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice,  z.s.

 

IČO: 228 71 900

Právní forma: Spolek

                                 

 Sídlo: Obecní úřad Býškovice č.p. 71, 753 53  Všechovice

 

 Nejvyšší orgán:  Členská schůze

 Statutární orgán: Výbor spolku

 

 Členové výboru:  předseda – Radek  M i k u l í k,  kontakt: 420 776 233 899

                                                                 

                              rybářský hospodář – Roman  K u c h a ř, kontakt: 420 776 697 947

                              jednatel – Mojmír  P e r u t k a, kontakt: 420 721 930 111

                              pokladník – Jana  S v ě t l í k o v á

                              vodohospodář nádrží – Jaroslav   K l v a ň a 

 

 Výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě