Obsah

2024

Výbor honebního společenstva Býškovice srdečně

zve všechny své členy na

 

V a l n o u h r o m a d u

která se koná v sobotu 10.2.2024 v Obecním domu

 

Začátek v 17,OO hod.

 

Program:

1.Zahájení a schválení programu Valné hromady

2 Volba zapisovatele a návrhové komise

3.Kontrola usnesení z poslední valné hromady

4.Informace o činnosti honebního společenstva od poslední Valné

hromady

5. Seznámení s finančním hospodařením HS za r.2023

6. Zpráva Mysliveckého spolku o hospodaření v honitbě

7. Diskuse

8. Usnesení

9. Závěr

 

Emil Skácel

Starosta HS vr.

 

2023

 

Honební společenstvo Býškovice

 

Pozvánka

 

Na jednání Valné hromady Honebního společenstva,které se bude konat

v sobotu 11.února 2023 v Obecnín domě v Býškovicích.Zahájení v v 17,00hodin

 

Program:

1. Zahájení a schválení programu valné hromady dle pozvánky

2. Volba předsedajícího,zapisovatele,sčítačů hlasů,mandátové,volební a návrhové komise

3. Kontrola usnesení z minulé valné hromady.

4. Informace o činnosti honeb.společenstva od poslední valné hromady vč.hospodaření

5. Zpráva MS o hospodaření v honitbě.

6. Pronájem honitby.

7. Zpráva mandátové komise

8. Volba orgánů HS

9. Zpráva volební komise

10. Diskuze,různé

11. Usnesení a závěr

Všechny materiály,které budou dle programu projednány na VH jsou k nahlédnutí u starosty HS Josefa Novotného po předběžné dohodě na tel: 731 949292

 

Josef Novotný – starosta HS Býškovice

Pozvánka na Honební společenstvo (64.07 kB)  

Usnesení z VH 11.2.2023 (6.73 kB)

 

2022                    

                              Výbor honebního společenstva Býškovice srdečně

zve všechny své členy na

                                                        V a l n o u   h r o m a d u       

která se koná  sobotu 12.2.2022  v Obecním. začátek v 17,OO hod.

Program:

                1, Zahájení a schválení programu Valné hromady

                2 ,Volba zapisovatele a návrhové komise

                3, Kontrola usnesení z poslední valné hromady  

                4, Informace o činnosti honebního společenstva od poslední Valné  

                    hromady

                5, Seznámení s finančním hospodařením  HS  za r.2021

                6, Zpráva Mysliveckého spolku o hospodaření v honitbě

                7, Diskuse

                8, Usnesení

                9, Závěr  

Josef Novotný

Starosta HS vr.

Valná hromada 12.2.2022 (27 kB)

 

 


2021

Upozornění pro členy HS Býškovice

 

Výbor HS Býškovice oznamuje, že Valná hromada HS Býškovice, která se měla konat dne 13. února 2021 se nekoná. Důvodem je vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky, v důsledku pandemie  Covid -19.

 

V Býškovicích dne 25.1.2021                              Novotný Josef – starosta HS Býškovice

 

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zve všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 8. února 2020 v Obecním domě, začátek v 17:00 hodin

Program: 1, Zahájení a schválení programu Valné hromady

                2 ,Volba předsedajícího ,zapisovatele,

                3, Kontrola usnesení z poslední valné hromady

                4, Informace o činnosti honeb.společenstva od poslední valné  

                    hromady

                5, Seznámení s fin.hospodařením  HS  za r.2019

                6, Zpráva  MS o hospodaření v honitbě

                7, Diskuse

                8, Usnesení

                9, Závěr  

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zve všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 9. února 2019 v Obecním domě, začátek v 17:00 hodin

Program: 1, Zahájení a schválení programu Valné hromady

                2 ,Volba předsedajícího ,zapisovatele,sčítačů hlasů,mandátové,volební 

                     a návrhové komise     

                3, Kontrola usnesení z poslední valné hromady

                4, Informace o činnosti honeb.společenstva od poslední valné  

                    hromady

                5, Seznámení s fin.hospodařením  HS  za r.2016

                6, Zpráva  MS o hospodaření v honitbě

                7, Diskuse

                8, Usnesení

                9, Závěr  

 

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zve všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 10. února 2018 v pohostinství U Kohůtů, začátek v 17:00 hodin

Program: 1, Zahájení a schválení programu Valné hromady

                2 ,Volba předsedajícího ,zapisovatele,sčítačů hlasů,mandátové,volební 

                     a návrhové komise     

                3, Kontrola usnesení z poslední valné hromady

                4, Informace o činnosti honeb.společenstva od poslední valné  

                    hromady

                5, Seznámení s fin.hospodařením  HS  za r.2016

                6, Zpráva  MS o hospodaření v honitbě

                7. Projednání návrhu na volbu honebního starosty

                8, Zpráva mandátové komise

                9. Volba honebního starosty

               10. Zpráva  volební a návrhové komise

               11, Diskuse

               12, Usnesení

               13, Závěr  

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zve všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 11. února 2017 v pohostinství U Kohůtů, začátek v 17:00 hodin

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z poslední VH
 3. Seznámení s hospodařením HS za rok 2016
 4. Zpráva MS o hospodaření v honitbě
 5. Diskuze
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

 

Valná hromada honebního společenstva 2016

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zde všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 14. února 2015 v místním pohostinství, začátek v 17:00 hodin

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z poslední VH
 3. Seznámení s hospodařením HS za rok 2014
 4. Zpráva MS o hospodaření v honitbě
 5. Diskuze
 6. Usnesení
 7. Závěr