Obsah

  2022                    

                              Výbor honebního společenstva Býškovice srdečně

zve všechny své členy na

                                                        V a l n o u   h r o m a d u       

která se koná  sobotu 12.2.2022  v Obecním. začátek v 17,OO hod.

Program:

                1, Zahájení a schválení programu Valné hromady

                2 ,Volba zapisovatele a návrhové komise

                3, Kontrola usnesení z poslední valné hromady  

                4, Informace o činnosti honebního společenstva od poslední Valné  

                    hromady

                5, Seznámení s finančním hospodařením  HS  za r.2021

                6, Zpráva Mysliveckého spolku o hospodaření v honitbě

                7, Diskuse

                8, Usnesení

                9, Závěr  

Josef Novotný

Starosta HS vr.

Valná hromada 12.2.2022 (27 kB)

 

 


2021

Upozornění pro členy HS Býškovice

 

Výbor HS Býškovice oznamuje, že Valná hromada HS Býškovice, která se měla konat dne 13. února 2021 se nekoná. Důvodem je vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky, v důsledku pandemie  Covid -19.

 

V Býškovicích dne 25.1.2021                              Novotný Josef – starosta HS Býškovice

 

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zve všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 8. února 2020 v Obecním domě, začátek v 17:00 hodin

Program: 1, Zahájení a schválení programu Valné hromady

                2 ,Volba předsedajícího ,zapisovatele,

                3, Kontrola usnesení z poslední valné hromady

                4, Informace o činnosti honeb.společenstva od poslední valné  

                    hromady

                5, Seznámení s fin.hospodařením  HS  za r.2019

                6, Zpráva  MS o hospodaření v honitbě

                7, Diskuse

                8, Usnesení

                9, Závěr  

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zve všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 9. února 2019 v Obecním domě, začátek v 17:00 hodin

Program: 1, Zahájení a schválení programu Valné hromady

                2 ,Volba předsedajícího ,zapisovatele,sčítačů hlasů,mandátové,volební 

                     a návrhové komise     

                3, Kontrola usnesení z poslední valné hromady

                4, Informace o činnosti honeb.společenstva od poslední valné  

                    hromady

                5, Seznámení s fin.hospodařením  HS  za r.2016

                6, Zpráva  MS o hospodaření v honitbě

                7, Diskuse

                8, Usnesení

                9, Závěr  

 

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zve všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 10. února 2018 v pohostinství U Kohůtů, začátek v 17:00 hodin

Program: 1, Zahájení a schválení programu Valné hromady

                2 ,Volba předsedajícího ,zapisovatele,sčítačů hlasů,mandátové,volební 

                     a návrhové komise     

                3, Kontrola usnesení z poslední valné hromady

                4, Informace o činnosti honeb.společenstva od poslední valné  

                    hromady

                5, Seznámení s fin.hospodařením  HS  za r.2016

                6, Zpráva  MS o hospodaření v honitbě

                7. Projednání návrhu na volbu honebního starosty

                8, Zpráva mandátové komise

                9. Volba honebního starosty

               10. Zpráva  volební a návrhové komise

               11, Diskuse

               12, Usnesení

               13, Závěr  

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zve všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 11. února 2017 v pohostinství U Kohůtů, začátek v 17:00 hodin

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z poslední VH
 3. Seznámení s hospodařením HS za rok 2016
 4. Zpráva MS o hospodaření v honitbě
 5. Diskuze
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

 

Valná hromada honebního společenstva 2016

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zde všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 14. února 2015 v místním pohostinství, začátek v 17:00 hodin

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z poslední VH
 3. Seznámení s hospodařením HS za rok 2014
 4. Zpráva MS o hospodaření v honitbě
 5. Diskuze
 6. Usnesení
 7. Závěr