Obsah

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zve všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 8. února 2020 v Obecním domě, začátek v 17:00 hodin

Program: 1, Zahájení a schválení programu Valné hromady

                2 ,Volba předsedajícího ,zapisovatele,

                3, Kontrola usnesení z poslední valné hromady

                4, Informace o činnosti honeb.společenstva od poslední valné  

                    hromady

                5, Seznámení s fin.hospodařením  HS  za r.2019

                6, Zpráva  MS o hospodaření v honitbě

                7, Diskuse

                8, Usnesení

                9, Závěr  

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zve všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 9. února 2019 v Obecním domě, začátek v 17:00 hodin

Program: 1, Zahájení a schválení programu Valné hromady

                2 ,Volba předsedajícího ,zapisovatele,sčítačů hlasů,mandátové,volební 

                     a návrhové komise     

                3, Kontrola usnesení z poslední valné hromady

                4, Informace o činnosti honeb.společenstva od poslední valné  

                    hromady

                5, Seznámení s fin.hospodařením  HS  za r.2016

                6, Zpráva  MS o hospodaření v honitbě

                7, Diskuse

                8, Usnesení

                9, Závěr  

 

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zve všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 10. února 2018 v pohostinství U Kohůtů, začátek v 17:00 hodin

Program: 1, Zahájení a schválení programu Valné hromady

                2 ,Volba předsedajícího ,zapisovatele,sčítačů hlasů,mandátové,volební 

                     a návrhové komise     

                3, Kontrola usnesení z poslední valné hromady

                4, Informace o činnosti honeb.společenstva od poslední valné  

                    hromady

                5, Seznámení s fin.hospodařením  HS  za r.2016

                6, Zpráva  MS o hospodaření v honitbě

                7. Projednání návrhu na volbu honebního starosty

                8, Zpráva mandátové komise

                9. Volba honebního starosty

               10. Zpráva  volební a návrhové komise

               11, Diskuse

               12, Usnesení

               13, Závěr  

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zve všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 11. února 2017 v pohostinství U Kohůtů, začátek v 17:00 hodin

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z poslední VH
 3. Seznámení s hospodařením HS za rok 2016
 4. Zpráva MS o hospodaření v honitbě
 5. Diskuze
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

 

Valná hromada honebního společenstva 2016

 

P o z v á n k a

Honební společenstvo Býškovice

zde všechny své členy na

V A L N O U    H R O M A D U

která se koná v sobotu 14. února 2015 v místním pohostinství, začátek v 17:00 hodin

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z poslední VH
 3. Seznámení s hospodařením HS za rok 2014
 4. Zpráva MS o hospodaření v honitbě
 5. Diskuze
 6. Usnesení
 7. Závěr