Obsah

Historie obce

Obec Býškovice leží v mírném údolí, v kraji zvaném Záhoří, uprostřed mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hranicemi.
Obec se nalézá na předhistorickém sídlišti. Okolí Býškovic, podobně jako celá Moravská brána, bylo osídleno již v pravěku. Z nejstarších známek osídlení se na katastru obce nachází několik lokalit, na kterých byly nalezeny pozůstatky popelnic i celé popelnice, různé mlátky, sekeromlaty, které pochází z doby „slezské kultury popelnicových polí.
První historicky doložená písemná zmínka o obci pochází z roku 1131, jako o zboží kostela sv. Václava v Olomouci.
Název obce se v historické době několikrát změnil. Od Wyskowitz, Wysskowicz, Bisskowitz, Bysskowitz, Wiskopitz, Bisskowitz, Bischkowitz, Bischovic, Biškovice až po současný název Býškovice, který byl přijat v roce 1924.
 
Katastr obce má výměru 600 ha a tvarem se podobá nepravidelnému obdélníku. Ráz krajiny je převážně svahovitý. Nadmořská výška na prahu kaple činí 274 m.
Obcí protéká potok zvaný Býškovický, který pramení v lese Lišky, nedaleko od obce Rouské. Přes náš katastr má pouze tři bezejmenné přítoky. Býškovický potok dále teče k Žákovicím, kde se do něho před Dřevohosticemi vlévá Dolnonětčický potok. Potom se vlévá do Bystřičky a dále pak do Moštěnky.
 
V místě, ve kterém dnes stojí kaple, v období okolo roku 1700 vyhořel domek. V něm uhořelo děvčátko jménem Anička a po něm byla pak kaple zasvěcena sv. Anně. Kaple byla dřevěná, pokrytá šindelem. V roce 1854 byla dřevěná kaple zbourána a postavena nová z cihel a kamene.
V průčelí kaple byla v minulosti ve výklenku umístěna soška sv. Floriána, patrona hasičů, která bývala umístěna ještě v původní dřevěné kapličce, ale byla neznámým vandalem zcizena, takže byla nahrazena sochou sv.Anny a opatřena ochrannou mříží. Před kaplí stojí socha sv. Jana Nepomuckého.
 
Na dolním konci obce byl v roce 1927 odhalen pomník vojínům padlým v 1.světové válce.
V obci a jejím přilehlém okolí, se také nachází množství dalších soch a křížů.