Obsah

Zprávy

MUDr. Petr Mitáš - Koronavir

MUDr. Petr Mitáš oznamuje
POZOR COVID – 19
Pacienti s podezřením na infekci koronarovirem
1) v posledních 14 dnech navštívili Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont), Japonsko, Singapur (aktuální stav k 26. 2.)
2) trpí akutní respirační infekcí ,

V žádném případě nechoďte na středisko, neseďte v čekárně, ohrožujete ostatní pacienty. V mé ambulanci nebudete ošetřeni (nejsme vybaveni a nemáme možnost onemocnění diagnostikovat)
V ordinační době prosím kontaktovat pouze na tel. 581 622 640
Mimo ordinační dobu na SZÚ: 724 810 106
celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Poplatek Odpady 2020 - změna výše poplatku

Vážení občané,
dochází ke změně platnosti OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a tím i ke změně výše poplatku. Tato OZV byla zrušena a nahrazena OZV č.1/2020, jejíž platnost byla schválena na 9. veřejném zasedání ZO dne 27.2.2020 s účinností od 1.4.2020.

Z uvedeného vyplývá:
• Poplatek pro měsíce leden - březen 2020 se počítá dle původní vyhlášky 1/2018, platné pro rok 2019, kde výše ročního poplatku byla 496,-/os .
(496 : 12) * 3 = 124,- Kč
• Poplatek pro měsíce duben – prosinec 2020 se počítá podle nové vyhlášky 1/2020, schválené ZO dne 27.2.2020. Výše ročního poplatku činí 640,-/os (640 : 12) * 9 = 480,- Kč

Celková výše poplatku pro rok 2020 je 604,- Kč / osobu.

Občané, kteří nemají doposud zaplacen poplatek za odpady, budou platit poplatek ve výši 604,- Kč.
Občanům, kteří už roční poplatek za odpady zaplatili ve výši 650,- Kč, tím vznikl přeplatek 46,- Kč. Tento přeplatek zůstává v evidenci o poplatcích OÚ a bude odečten při platbě poplatku za odpady v roce 2021 (příští rok zaplatíte o 46,- Kč méně na poplatku za odpady). Pokud by chtěl někdo tento přeplatek vyplatit, je možné tak učinit na základě písemné žádosti. Obec na základě žádosti vystaví rozhodnutí ve věci vrácení přeplatku a přeplatek bude vyplacen.

Poplatek za stočné zůstává stejný, tj. v částce 460,- Kč na osobu a rok, kterou schválili zastupitelé obce usnesením č. 3 na 3. veřejném zasedání ZO ze dne 27.12.2018.

Děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Místní poplatky 2020

Místní poplatky v roce 2020
Poplatek ze psa
Splatný do 31.března 2020
80,- Kč za 1 psa
100,- Kč za druhého a každého dalšího psa v domácnosti
Poplatek ze stočného
Splatný do 31.března 2020
460,- Kč za osobu s TP v obci a rok (tj. 46m3 x 5,- Kč)
200,- Kč za trvale neobydlenou nemovitost
Poplatek za odpady
Splatný do 30.června 2020
604,- Kč za osobu s TP a rok
604,- Kč za trvale neobydlenou nemovitost
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Splatný před zahájením užívání veřejného prostranství
- umístění dočasné skládky (materiál, dřevo, apod.) 10,- Kč /1 m2 a den
- umístění stavebních zařízení 10,- Kč /1 m2 a den
- umístění reklamních zařízení 10,- Kč /1 m2 a den
- provádění výkopových prací 10,- Kč /1 m2 a den
- dočas.umístění staveb a zařízení k prodej.účelům 25,- Kč /1 m2 a den
- za umístění dočasných staveb a zařízení k poskytování služeb 50,-Kč/1m2
- vyhrazení trvalého parkovacího místa 1.000,- Kč / rok
-
Poplatky je možné uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu
nebo převodním příkazem na účet obce u ČS, č.ú. 2633114349/0800, VS
uvádějte vždy Vaše číslo popisné.

celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu