Obsah

Zprávy

Hlášení 21.7.2020

Vážení občané,1. Hodová mše svatá se bude konat v místní kapli tuto neděli 26. července v 9:30 hod.
2. V sobotu 25. 7. 2020 povede naší obcí trasa silničního cyklomaratonu s názvem „MAMUT - TOUR 2020“. Čas průjezdu prvního závodníka je orientační a bude to asi kole 11:50 hod. Další závodníci budou průběžně projíždět. Před cyklistickým pelotonem pojede z důvodu zajištění bezpečnosti cyklistů motorka a vozidlo vodiče. Závod se jede za plného silničního provozu, dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Mapa závodu, časový harmonogram v příloze.
3. Žádáme občany, kteří doposud nemají uhrazeny poplatky za rok 2020, aby je neprodleně zaplatili v hotovosti do pokladny OÚ, nebo zaslali na účet obce č. 2633114349/0800.

Poplatek za odpady 604,- / osobu a rok

Poplatek stočné 460,- / osobu a rok

Poplatek za psa 80,-

Poplatek za 2. a každého dalšího psa 100,- / za psa
4. TPT Servis - Kontroly kotlů - 2.9.2020 - 3.9.2020 - tyto dny platí snížená cena - kontrola kotle 1350,-, kontrola spalinové cesty 600,-. Více informací na letáku v příloze. celý text

ostatní | 21. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Poplatek Odpady 2020 - změna výše poplatku

Vážení občané,
dochází ke změně platnosti OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a tím i ke změně výše poplatku. Tato OZV byla zrušena a nahrazena OZV č.1/2020, jejíž platnost byla schválena na 9. veřejném zasedání ZO dne 27.2.2020 s účinností od 1.4.2020.

Z uvedeného vyplývá:
• Poplatek pro měsíce leden - březen 2020 se počítá dle původní vyhlášky 1/2018, platné pro rok 2019, kde výše ročního poplatku byla 496,-/os .
(496 : 12) * 3 = 124,- Kč
• Poplatek pro měsíce duben – prosinec 2020 se počítá podle nové vyhlášky 1/2020, schválené ZO dne 27.2.2020. Výše ročního poplatku činí 640,-/os (640 : 12) * 9 = 480,- Kč

Celková výše poplatku pro rok 2020 je 604,- Kč / osobu.

Občané, kteří nemají doposud zaplacen poplatek za odpady, budou platit poplatek ve výši 604,- Kč.
Občanům, kteří už roční poplatek za odpady zaplatili ve výši 650,- Kč, tím vznikl přeplatek 46,- Kč. Tento přeplatek zůstává v evidenci o poplatcích OÚ a bude odečten při platbě poplatku za odpady v roce 2021 (příští rok zaplatíte o 46,- Kč méně na poplatku za odpady). Pokud by chtěl někdo tento přeplatek vyplatit, je možné tak učinit na základě písemné žádosti. Obec na základě žádosti vystaví rozhodnutí ve věci vrácení přeplatku a přeplatek bude vyplacen.

Poplatek za stočné zůstává stejný, tj. v částce 460,- Kč na osobu a rok, kterou schválili zastupitelé obce usnesením č. 3 na 3. veřejném zasedání ZO ze dne 27.12.2018.

Děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Místní poplatky 2020

Místní poplatky v roce 2020
Poplatek ze psa
Splatný do 31.března 2020
80,- Kč za 1 psa
100,- Kč za druhého a každého dalšího psa v domácnosti
Poplatek ze stočného
Splatný do 31.března 2020
460,- Kč za osobu s TP v obci a rok (tj. 46m3 x 5,- Kč)
200,- Kč za trvale neobydlenou nemovitost
Poplatek za odpady
Splatný do 30.června 2020
604,- Kč za osobu s TP a rok
604,- Kč za trvale neobydlenou nemovitost
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Splatný před zahájením užívání veřejného prostranství
- umístění dočasné skládky (materiál, dřevo, apod.) 10,- Kč /1 m2 a den
- umístění stavebních zařízení 10,- Kč /1 m2 a den
- umístění reklamních zařízení 10,- Kč /1 m2 a den
- provádění výkopových prací 10,- Kč /1 m2 a den
- dočas.umístění staveb a zařízení k prodej.účelům 25,- Kč /1 m2 a den
- za umístění dočasných staveb a zařízení k poskytování služeb 50,-Kč/1m2
- vyhrazení trvalého parkovacího místa 1.000,- Kč / rok
-
Poplatky je možné uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu
nebo převodním příkazem na účet obce u ČS, č.ú. 2633114349/0800, VS
uvádějte vždy Vaše číslo popisné.

celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu