Obsah

test

Zprávy

Hasiči radí - advent a dušičky - svíčky - základní pravidla

Dušičky i advent bezpečně

Pečlivě volte místo, kam svíčku
či aromalampu ukládáte
Vždy je umístěte na nehořlavou
podložku v dostatečné vzdálenosti
od hořlavých předmětů
Čtěte informace
o bezpečném zacházení
s výrobkem na příbalovém
letáku
Neumísťujte svíčky k oknům
a do průvanu
Hořící svíčky nenechávejte
nikdy bez dozoru
Dbejte zvýšené opatrnosti při
pohybu osob a zvířat v místnosti
se zapálenou svíčkou, zejména
při hře dětí
Před odchodem z bytu
a před tím, než jdete spát,
svíčku důkladně uhaste celý text

ostatní | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Jak třídit odpad v domácnosti

Vážení občané,
Obdrželi jsme dopis Ing. Ludvíka Režného, ředitele Skládky Bystřice pod Hostýnem, kde vyjadřuje nespokojenost s tříděním odpadu, zejména pak plastů. Vzhledem k tomu, že se to týká i plastového odpadu z naší obce, žádáme Vás, aby jste pro příště věnovali této činnosti vyšší pozornost.
V plastovém odpadu je i stavební odpad a také odpad ze zábav, kde jsou zbytky jídla, což nemá s plastovým odpadem nic společného. V tomto počasí takový odpad rychle podléhá zkáze a třídička plastů oprávněně hrozí, že žádné plasty brát nebude.
Pokud pracovníci skládky zjistí jinak znečištěný odpad, nebudou je svážet jako plasty, ale až při nejbližším svozu komunálního odpadu čímž se bude zvyšovat částka pro výpočet poplatku za odpady.
Co patří mezi tříděný odpad a jak jej třídit najdete například na webu celý text

ostatní | 31. 7. 2019 | Autor: Správce Webu