Obsah

Zpět

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno: 14. 5. 2020

Datum sejmutí: 15. 6. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět