Obsah

Zpět

Nemocnice Hranice - Mimořádné opatření

Nemocnice Hranice - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ _OMEZENÍ VYŠETŘENÍ

INFEKCE KORONAVIREM

 

Co dělat ?

 

 1. Nemocnice Hranice a. s. není určena pro diagnostiku a léčbu koronavirového onemocnění.

   

 2. Příslušným určeným pracovištěm je Infekční oddělení Nemocnice Prostějov!

   

 3. Po celou inkubační dobu, tj. 14 dnů, je třeba se zdržovat pouze v místě bydliště (doma), omezit styk s ostatními osobami. Sledujte svůj zdravotní stav. Telefonicky konzultujte svůj zdravotní stav se svým praktickým lékařem.

   

 4. Pokud se objeví příznaky jako teplota, horečka  (nad 37 °C nebo nad 38 °C) kašel, dušnost, dýchací obtíže, kontaktujte místně příslušné infekční oddělení (okres Přerov spadá pod infekční oddělení Nemocnici Prostějov, tel. čísla 582 315 501, 506), nebo KHS v Olomouci (585 719 234, 254).

   

 5. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční oddělení, nejezděte hromadnou dopravou, pokud možno se dopravte osobním autem, v případě zhoršení zdravotního stavu zavolejte ZZS (155) s vysvětlením vaší klinické                                       a epidemiologické anamnézy (jaké máte potíže a odkud jste přicestovali).

   

 6. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na ruce s plně virucidními účinky (dezinfekčními prostředky na bázi min. 70% alkoholu).

   

 7. Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem,              ne rukama!!!

   

 8. Provádějte průběžně dezinfekci ploch a povrchů v domácnosti, dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu výrobce.

 

 

 

V Hranicích dne 28. února 2020                       MUDr. Eduard Sohlich, MBA

                                                                                  ředitel Nemocnice Hranice a. s.

Vyvěšeno: 18. 3. 2020

Datum sejmutí: 30. 4. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět