Obsah

Zpět

Mimořádné opatření ve veřejné dopravě

v souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru SARS-CoV-2 Vás
prosíme o sledování našich webových stránek www.idsok.cz [1], kde
budeme průběžně vyvěšovat informace týkající se dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. S ohledem na pokles
personálních kapacit a jejich vytížení nejsme schopni obesílat
aktuálními informacemi jednotlivé obce a to ani hromadnými e-maily
bez postihnutí dotčené oblasti zasílanou zprávou.

Aktuálně je z pohledu dopravní obslužnosti kritická oblast
Litovelsko a Uničovsko. V těchto oblastech jsou aktuálně jízdní
řády ve vyhledávači na portále IDOS.CZ neplatné a ani po zavedení
zvláštního režimu pro vybrané linky platné nebudou.

Nyní intenzivně připravujeme odklon všech linek dotčených
uzavřením měst Litovel, Uničov a Červenka, abychom zajistili
alespoň minimální obslužnost, kterou jsme schopni s omezenými
kapacitami zajistit. Oblasti jsou dotčené karanténou samotných
řidičů a vozidel.

Vyvěšeno: 18. 3. 2020

Datum sejmutí: 30. 4. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět