Obsah

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

         Obec Býškovice, jako správce osobních údajů,  zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností, vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Doba uložení těchto údajů je stanovena zákonnými lhůtami. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám, včetně předávání osobních údajů do jiných států.

        

         Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v příloze informace o zpracování osobních údajů.

         Každý má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a také má právo podat stížnost na způsob zpracování osobních údajů u dozorového úřadu. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu, byl subjekt osobních údajů poučen o právu tento souhlas kdykoli odvolat.

        

         Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích na Vaše osobní údaje, se můžete na obec obracet na níže uvedených kontaktech. Vyřízení urychlíte, pokud se na obec obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

 

Správce osobních údajů:  Obec Býškovice,

sídlo: Býškovice 71, IČ: 00636134, DS: cb7bjxj, telefon: 581 621 103, e-mail: obec@byskovice.cz

Pověřenec pro osobní údaje: 

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran, Rouské 64, kontaktní osoba Mgr. Pavlína Kývalová, e-mail: gdpr@zahoran.cz, tel. 604 656 130


Pro podrobnější informace o zpracování osobních údajů klikněte zde: