Obsah

Poplatek odpady - změna výše poplatku

Typ: ostatní
Vážení občané,
dochází ke změně platnosti OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a tím i ke změně výše poplatku. Tato OZV byla zrušena a nahrazena OZV č.1/2020, jejíž platnost byla schválena na 9. veřejném zasedání ZO dne 27.2.2020 s účinností od 1.4.2020.

Z uvedeného vyplývá:
• Poplatek pro měsíce leden - březen 2020 se počítá dle původní vyhlášky 1/2018, platné pro rok 2019, kde výše ročního poplatku byla 496,-/os .
(496 : 12) * 3 = 124,- Kč
• Poplatek pro měsíce duben – prosinec 2020 se počítá podle nové vyhlášky 1/2020, schválené ZO dne 27.2.2020. Výše ročního poplatku činí 640,-/os (640 : 12) * 9 = 480,- Kč

Celková výše poplatku pro rok 2020 je 604,- Kč / osobu.

Občané, kteří nemají doposud zaplacen poplatek za odpady, budou platit poplatek ve výši 604,- Kč.
Občanům, kteří už roční poplatek za odpady zaplatili ve výši 650,- Kč, tím vznikl přeplatek 46,- Kč. Tento přeplatek zůstává v evidenci o poplatcích OÚ a bude odečten při platbě poplatku za odpady v roce 2021 (příští rok zaplatíte o 46,- Kč méně na poplatku za odpady). Pokud by chtěl někdo tento přeplatek vyplatit, je možné tak učinit na základě písemné žádosti. Obec na základě žádosti vystaví rozhodnutí ve věci vrácení přeplatku a přeplatek bude vyplacen.

Poplatek za stočné zůstává stejný, tj. v částce 460,- Kč na osobu a rok, kterou schválili zastupitelé obce usnesením č. 3 na 3. veřejném zasedání ZO ze dne 27.12.2018.

Děkujeme za pochopení.


Vytvořeno: 4. 3. 2020
Poslední aktualizace: 4. 3. 2020 9:24
Autor: Správce Webu