Obsah

Omezení úředních hodin na OÚ, provoz prodejny potravin v obci, Usnesení vlády č. 215 - zakázání volného pohybu osob

Typ: ostatní
OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN NA OÚ
Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020 upravuje Obecní úřad úřední hodiny od 16.3.2020 takto:
Pondělí a středa – od 13:00hod. do 16:00hod. V ostatní dny v týdnu bude Obecní úřad mimo provoz. V případě potřeby využijte komunikaci prostřednictvím mailové pošty starosta@byskovice.cz případně telefonicky se starostou obce na čísle 775 702 688.
Toto opatření bude trvat až do odvolání.

NAHLÁŠENÍ MNOŽSTVÍ PEČIVA V PRODEJNĚ POTRAVIN
Vážení občané,
jménem provozovatele prodejny potravin v naší obci a vzhledem k přijatým vládním opatřením se na Vás obracím se žádostí:
pokud budete pro zakoupení pečiva a chleba využívat místní prodejnu, abyste během dnešního dne, tj. pondělí 16.3.2020, sepsali potřeby jednotlivých domácností a to tak, že napíšete jaké pečivo, jaký chleba a ve kterých dnech v týdnu si objednané zboží vyzvednete na prodejně. Žádám Vás tímto o pochopení z toho důvodu, aby prodejna zajistila tyto základní potraviny pro všechny občany. Vaše objednávky sepište písemně. Uveďte své příjmení objednávajícího, číslo popisné, název zboží a dny odběru. Případě telefonní číslo. Tuto objednávku vložte do poštovní schránky u vchodu do Obecního úřadu. Pro občany, kteří z nějakého důvodu - senioři, nemocní a pod. uvítají donášku objednaného zboží domů, tak tuto službu pro Vás zajistí starosta obce. Tel. 775 702 688. Ti z Vás, kteří o tuto službu budete mít zájem, tak na objednávkový lístek uveďte, že žádáte donášku zboží domů.
Děkuji za pochopení.
Starosta


Usnesení Vlády ČR č. 215 z neděle 15.3.2020

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických
prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;
II. nařizuje
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a)
až i),
Strana 860 Sbírka zákonů č. 85 / 2020 Částka 35
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
III. doporučuje
a) zaměstnavatelům
1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě
bydliště,
2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní
smlouvě,
3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry
(např. při nákupu),
c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých
provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);
IV. zrušuje
1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů


Příloha

Vytvořeno: 16. 3. 2020
Poslední aktualizace: 16. 3. 2020 15:50
Autor: Správce Webu