Obsah

test

Zprávy

první
ze 2
další poslední

Místní poplatky 2020

Místní poplatky v roce 2020
Poplatek ze psa
Splatný do 31.března 2020
80,- Kč za 1 psa
100,- Kč za druhého a každého dalšího psa v domácnosti
Poplatek ze stočného
Splatný do 31.března 2020
460,- Kč za osobu s TP v obci a rok (tj. 46m3 x 5,- Kč)
200,- Kč za trvale neobydlenou nemovitost
Poplatek za odpady
Splatný do 30.června 2020
604,- Kč za osobu s TP a rok
604,- Kč za trvale neobydlenou nemovitost
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Splatný před zahájením užívání veřejného prostranství
- umístění dočasné skládky (materiál, dřevo, apod.) 10,- Kč /1 m2 a den
- umístění stavebních zařízení 10,- Kč /1 m2 a den
- umístění reklamních zařízení 10,- Kč /1 m2 a den
- provádění výkopových prací 10,- Kč /1 m2 a den
- dočas.umístění staveb a zařízení k prodej.účelům 25,- Kč /1 m2 a den
- za umístění dočasných staveb a zařízení k poskytování služeb 50,-Kč/1m2
- vyhrazení trvalého parkovacího místa 1.000,- Kč / rok
-
Poplatky je možné uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu
nebo převodním příkazem na účet obce u ČS, č.ú. 2633114349/0800, VS
uvádějte vždy Vaše číslo popisné.

celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADINU V PŘEROVĚ 18.1.2020 1

BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADINU V PŘEROVĚ 18.1.2020

Obec Býškovice pořádá v sobotu 18.1.2020 bruslení na zimním stadionu v Přerově.
Odjezd od firmy Provial ve 12:00 hod.
Bruslení 13:00 – 14:00, návrat do 15:00 hod.
Náklady s tím spojené hradí obec.
Zájemci ať se nahlásí na obecním úřadě, nebo v prodejně potravin. celý text

ostatní | 9. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Hasiči radí - Bruslení bez nehod

Hasiči radí - Jak se bezpečně pohybovat na ledu v přírodě

Hasiči radí - Jak se bezpečně pohybovat na ledu v přírodě celý text

ostatní | 7. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Jak třídit odpad v domácnosti

Vážení občané,
Obdrželi jsme dopis Ing. Ludvíka Režného, ředitele Skládky Bystřice pod Hostýnem, kde vyjadřuje nespokojenost s tříděním odpadu, zejména pak plastů. Vzhledem k tomu, že se to týká i plastového odpadu z naší obce, žádáme Vás, aby jste pro příště věnovali této činnosti vyšší pozornost.
V plastovém odpadu je i stavební odpad a také odpad ze zábav, kde jsou zbytky jídla, což nemá s plastovým odpadem nic společného. V tomto počasí takový odpad rychle podléhá zkáze a třídička plastů oprávněně hrozí, že žádné plasty brát nebude.
Pokud pracovníci skládky zjistí jinak znečištěný odpad, nebudou je svážet jako plasty, ale až při nejbližším svozu komunálního odpadu čímž se bude zvyšovat částka pro výpočet poplatku za odpady.
Co patří mezi tříděný odpad a jak jej třídit najdete například na webu celý text

ostatní | 31. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
první
ze 2
další poslední